Proč volím malé strany

16.9.2006

Od prvních svobodných voleb volím většinou malé strany. V posledních volbách mě velmi zarmoutil jejich neúspěch. Proto bych se chtěl podělit o důvody vedoucí mě k volbě malé strany. Možná někoho přesvědčí mé argumenty, nebo ho třeba jen zbaví strachu z marnosti tohoto postupu a bude o něm uvažovat.

Nejdříve bych chtěl vyvrátit jeden mýtus. Ty co jsou u vesel si již nakradli, pokud zvolíme někoho jiného, pak si nakrade taky a bude nás to stát více. V prostředí českých luhů a hájů, kde vše včetně tradice nahrává korupci, je tento názor pochopitelný. Nějak si však nedovedu představit něčí manželku, zvyklou denně obíhat obchody, jak se uskromní, protože její manžel je poslancem již druhým obdobím.

Jsou lidi co kradou a ti co jsou poctiví. U těch prvních je míra nepoctivosti daná jejich opatrností a nenasytností. Ten kdo je na vyšších místech v politice déle, zná lépe mechanismus jak si nakrást, má nějaké kontakty a dokáže vše lépe zakamuflovat. Navíc ho může kdokoliv z jeho dřívějších kumpánů, či podřízených vydírat. Myslíte, že bude krást méně? Prostředí, v němž opakovaně vládne jen jedna strana, nebo se o moc na základě nějakých tajných dohod dělí dvě strany, je pro korupci jako stvořené. Politici pak přikryjí hříchy svého předchůdce a je vše v pohodě. Nebezpečí, že přijde někdo další by k snížení problému korupce v Čechách jistě prospělo.

Mnoho lidí přičítá pat minulých voleb a tím jen částečný úspěch ODS voličům malých stran. Já si však myslím, že je to trochu jinak. Hlavním problémem české politické scény jsou komunisti. Pokud KSČM získá více hlasů, než ostatní malé politické strany, je sestavení vlády dost obtížné. Tento problém neřeší změna volebního systému a jak jsme se přesvědčili, tak po přidání většinových prvků do našeho systému tento problém pouze narostl. Co kdyby se příště do sněmovny dostali jen tři nejsilnější strany z posledních voleb? (Ne že bych to lidovcům nepřál.)

Je pravda, že poslední úpravy volebního zákona z rukou uraženého Václava Klause, neschopného jakékoliv spolupráce s Unií svobody a Miloše Zemana hnaného touhou ukázat svou genialitu nebyli z těch nejštastnějších. Přechod na čistý dvoukolový většinový systém by asi dokázal komunisty vytěsnit z parlamentu, ale nevím jestli by byla takováto změna, odporující české tradici tím nejlepším řešením. V české republice se v komunálních volbách volí většinou nezávislí kandidáti. A bez určitého probublávání většinového názoru zezdola do nejvyšší úrovně politické strany, znemožněného chabou přítomností komunálních politiků, apatií většiny obyvatelstva k politice a často nedemokratickými praktikami v těchto stranách, by většinovému systému něco chybělo.

Mě se nelíbí cíle ani jedné ze dvou nejsilnějších politických stran a i kdyby se tyto dvě strany střídali v moci, směřování české republiky by šlo jiným směrem, než bych si představoval. Jsem velmi liberálně zaměřený člověk. Pokud však někde mé liberální cítění velmi ochabuje, tak je to oblast ekonomie. Jsem pro sociální stát s jednoduchými minimalistickými zákony, v němž nevládnou úředníci.

Tam kde je možné stanovit jednoduché zákony pro získání sociálních dávek, měl by tak stát učinit a být velmi štědrý. Pokud by však tyto zákony měli být složité, nebo dávaly velké rozhodovací pravomoci úředníkům, jsem proti. Jsem například pro plošné přídavky na děti, rozumnou mateřskou a štědrou pomoc invalidům dle stupně jejich postižení . Jsem proti nedůstojnému obíhání úřadů pro pár korun.

Vzhledem k tomu, že politika většiny parlamentních stran jde trochu jiným směrem, nezbývá mi nic jiného, než volit neparlamentní strany. Mám však strach, že se politický vývoj v této zemi bude ubírat směrem nastoleným pány Klausem a Zemanem, proto budu mimořádně volit malou stranu, s reálnou možností překonání 5 % hranice. Myslím, že Česká republika potřebuje změnu. Myslím, že je třeba, aby si politici uvědomili, že příště by mohl být v parlamentu taky někdo jiný.


zpět