O svobodném software

6.9.2006

Protože se množí dotazy z řad příznivců linuxu na to proč je program Babala šířen pod uzavřenou licencí, rád bych zde objasnil svůj postoj k otevřenému, popřípadě svobodnému software. Abych mohl přejít k tomuto problému, musím první vysvětlit svůj postoj k otevřenému operačnímu systému. Pokud mluvím o operačním systému používaném na desktopu mám na mysli operační systém spolu s grafickou nadstavbou.

Operační systém který používám by měl splňovat jednu důležitou vlastnost, měl by být otevřený směrem k zákazníkovi, který si jej zakoupil, popřípadě dovoluje-li to licence, obdržel jinou cestou. Tento systém by měl mít přesně definováno a popsáno rozhraní, pomocí nějž je možné vytvořit a nainstalovat program, nebo ovladač k zařízení. Jakákoliv cesta mezi systémem a programem, nebo ovladačem musí být přesně zdokumentována a otevřena (povoleno její využití).

Součástí tohoto systému by měl být překladač s knihovnami jež umožní v plné šíři vyvíjet a šířit programy a ovladače a to pod jakoukoliv licencí. Samozřejmě tento překladač jež je v ceně sytému nemusí být nikterak komfortní, avšak musí dovolit vytvořit to co může vytvořit tvůrce samotného operačního systému. Někomu se může zdát přítomnost tohoto překladače zbytečná, vždyt ho k ničemu nepotřebuje. Musíme si však uvědomit, že si s tímto překladačem kupujeme možnost dělat (kupovat) freeware pro váš počítač, umožňujeme svým dětem se zdarma naučit programovat, víme že si pro náš systém mohou dovolit profesionálně programovat i malé firmy, což jistě ovlivní cenu a množství kupovaných programů a mnoho dalších věcí.

Z mého popisu přímo nevyplývá nutnost otevřeného zdrojového kódu, avšak po zkušenostech s počínáním firem jako je Microsoft se obávám, že otevřený zdrojový kód je jedinou důvěryhodnou cestou ke splnění mého požadavku. Tento požadavek je důležitý jak k rychlému rozvoji IT oblasti, tak k umožnění plného využití počítače. Není to tak, že bych chtěl předpisovat s jakou licencí smí být vyvíjen operační systém, jen chci upozornit, že kupovat systém nesplňující můj požadavek je podle mého názoru dost nepraktické.

Myslím si že linux s grafickou nadstavbou Gnome moje požadavky více čí méně splňuje. Horší je to s KDE. Problémy nastávají v oblastech, kde se uplatňuje licence GPL jež není vhodná k vytvoření některých částí operačního systému a jejímž důsledkem je uzurpování si části systému k naplnění nějakých ideí.

Nemám nic proti GPL jako takové . Tato licence je určitě vhodná k licencování některých programů. Problém je spíše v komunitě lidí pokoušející se udělat jednobarevný prostředí (vše GPL) a prosazující tento cíl za každou cenu a všemi prostředky. Babala měla být vydána také pod GPL, avšak v určitém stadiu jsem potřeboval znát reakci okolí, tak jsem zvolil nejjednodušší řešení, udělal jsem binární balíček s freeware licencí a požádal jsem o zhodnocení hratelnosti. Po tom co následovalo jsem přestal mít chuť měnit tuto licenci.

Cílem mého snažení mělo být podpoření operačního systému splňujícího výše popsané požadavky. Uveřejnění zdrojového kódu jsem bral jako dar komunitě lidí kolem linuxu. Začalo se mi však zdát, že mnoho lidí z této komunity bere vydání programu pod GPL spíše jako mojí povinost. Jako bych neměl právo naložit s mnohahodinovou prací u počítače podle svého uvážení. Byl jsem ze všeho velmi zklamán. Tím hlavní důvod pro zveřejnění zdrojového kódu padl a já jsem se rozhodl změnu licence odložit. Objevil-li by se však nějaký důvod k změně licence, například pokud by chtěl na tomto projektu se mnou někdo spolupracovat pro koho by byla současná licence programu překážkou, jsem připraven ji změnit. Radši bych však volil jinou otevřenou licenci než GPL.

Určitě je chválihodné pokoušet se vytvořit balíček základního software potřebného pro práci s počítačem. Pokud je tento software s otevřeným kódem má to mnoho výhod. Mimo jiné je jej možné přeložit pro různé systémy. Nemyslím si však že je v silách linuxové komunity obsáhnout celé spektrum potřebných aplikací. A pokud budou mít aplikace na které se nedostane cestu k uživateli značně ztíženou, například nevhodným licencováním vynuceným předsudky části uživatelů křičících jak je ten či onen uzavřený program špatný, bude rozvoj Linuxu stagnovat.

Pro vývoj programů budou vždy důležité peníze protékající touto oblastí. V souladu s ekonomickou realitou je tento tok volbou vhodné licence maximalizovat. Nemyslím si že GPL má nějaký větší potenciál pro vydělávání peněz.


zpět