Konspirační teorie - začátek zkoumání

9.6.2008

Uplynul měsíc ve kterém jsem se snažil většinu svého volného času zkoumat konspirační teorie. Co mě k tomu vedlo jsem popsal v jednom z mých minulých článků. Výsledkem nebylo nalezení skupiny konspirujících lidí, jež ovládá tento svět. Avšak tyto teorie často zatřásli některou částá mého světonázoru takovou silou, že spadla a musel jsem ji vytvořit znova. Navíc šlo o zkoumání velmi zajímavé a zábavné. Proto jej každému doporučuji.

Kdybych zde uvedl odkazy na nějaké teorie, navedl bych vás na ty jež upřednosňuji já. Na to se však v této době necítím dost informován. Proto vám nemohu doporučit nic jiného, než použít google a zadáváním hesel jako "konspirační teorie" hledat sami. Odkazy na to co pokládán za důležité uvedu v některém z dalších pokračování tohoto článku. Ted však nebudu mít na tyto teorie tolik času a nevým kdy se to změní, tak jsem se rozhodl popsat své dosavadní poznatky již nyní.

První musím uvéct jedno varování. Některé konspirační teorie vás zaskočí svou logičností a přesvědčivostí. A to nejen tím, že přesně zapadnou do tohoto světa, ale do značné míry i vysvětlí způsob jakým se mohou před vámi schovávat. Mějte však na paměti že uměle vytvořená logická struktura se vám může zdát logičtější než skutečnost. Přes toto prvotní zapadnutí do okolního světa, je na místě velká opatrnost. Nechte si dlouhou dobu na přemýšlení a vše si důkladně ověřujte. Ovšem zase naopak, není možné při prvním náznaku nepravdivosti teorii zatracovat. To by jste nemohli věřit ničemu. Vše píšou jen lidi a při hledání pravdy se musí s ohledem na ně dát každému názoru určitý stupeň důvěryhodnosti.

Právě v nemožnosti utajení skupiny ovládající svět vyplývá má skepse vůči konspiračním teoriím. To že nějaké konspirace na světě fungovat můžou, o tom jsem nikdy nepochyboval. Ovšem jde jen jak velké můžou být. Na první pohled může být trochu divné, že navzdory rozšířenosti nazorů zpochyňujících vládu politiků nad světem, se konspiračním teoriím dodává jen málo prostoru. Hodně se mluví o tom, že celou ekonomiku USA může ovládat, či dokonce ovládá několik málo nejbohatších lidí. Opravdu je tak nepravděpodobné aby byli tito lidi domluvení a s určicím cílem se nepokoušeli ovládnout celou společnost? Nesnaží se někdo ve společnosti cíleně některé z těchto teorií zdiskreditovat?

Navíc je zde třeba brát v úvahu možnost, že jak bez jisté míry ovládnutí celé společnosti, tak bez vzájemné domluvy podnikatelských špiček, je nemožné ovládnout ekonomiku dané země a udržet si výsadní postavení. Co zabrání malým dynamickým firmám, aby vyráběli efektivněji a lépe se přizpůsobyli oblasti v níž vyrábějí. Ekonomové by jistě přišli s nějakým chytrým zdůvodněním. Zkusme však vzít v úvahu něco jiného.

Mnoho z produktů společnosti bud přímo prochází státním rozpočtem, nebo je velmi ovlivněno státní politikou. Například zákony o bankovnictví i volba zadluženosti státu může velmi ovlivnit profit bankovního sektoru. Zákon o reklamě může velmi ovlivnit složení spotřeby. Oni veškerý zákony, dosáhnou-li určité složitosti mohou být pro malé firmy nestravitelné. Takže ovlivněním politiky je možné si své bohatství pojistit a využít tak výhody své velikosti.

Když jsem u té reklamy. Někdy se bojím pomyslet kolik kupovaného zboží opravdu člověk potřebuje a kolik ho člověk koupí jen kvůli pěkné krabičce, nebo po zblbnutí reklamou, popřípadě jako odznak své moci. Nemohl by člověk ovládající media, teda i reklamu pomáhat ovládat ekonomiku? Jaký by mělo na celou ekonomiku vliv kdyby nabídnul poloviční cenu reklamy pro vyvolené? Takže media mají vliv nejenom na výsledek voleb, ale asi i na vztahy v ekonomice. Možná mohou být i jiné formy propagace vyvolených firem. Například nějaké vědecké snímky placené některými filantropy z řad podnikatelů. Masáž medií může jít velmi hluboko.

Takže pro úspěšnou konspirační teorii je potřeba vysvětlit jak ovládnout vládu, jak ovládnout media a konečně jak vše dobře utajit. Je jedna teorie která je v těchto ohledech velmi úspěšná a to je teorie iluminátů. Zatím se jí nebudu zabývat, kdo chce, může si o ní něco vygooglovat. Myslím že při tom můžete narazit i na Karla Gotta. (Ne že by byl sám iluminátem, ale věří že ilumináti ovládají svět.)

Jak ovládnout vládu, v připadě že ovládáme média? Zkusím něco odhadnout, co bude vyhovovat českým luhům a hájům. Dostat do čela dvě parlamentní strany v nichž bude narušena demokracie. Vedoucí činitelé musí být infikovaný mocí a zkorumpovaní penězi a nesmí mezi sebe nikoho jiného nezpracovaného pustit. Před každými volbami je třeba vymyslet nové téma, na které mají obě strany zcela rozdílné pohledy. Tímto tématem se pak budou pomocí ovládaných medií bombardovat lidi jež nejsou schopni pochopit k čemu je dobrý volební program. Lidi pak z toho cirkusu nedokáží spustit zrak a nějak jim nedojde o co jde. A kdo vyhraje? Přece jedna z těchto dvou stran.

Jak je to s medii? Některé jdou koupit, jinde do nich lze zvolit správné lidi. Ovládá je někdo? Opravdu věříte obrazu světa tak jak vám ho předkládají? Opravdu je tak těžké dostat se pod kožich politikům? Nepřipadá vám někdy snažení novinářů jako účelové plácání do vody? Má vůbec poctivý novinář možnost vytvořit kvalitní reportáž? Nezabere to moc času a nestojí to hodně peněz? Není levnější a jediná možná cesta, něco naznačit, vyvodit pár hypotéz a s odkazem na podané trestní onámení jít k jinému tématu? Není v tom systém, který někomu vyhovuje? Pak stačí jen nenápadně novináře nasměrovat....

Ted se dostávám k tomu utajení. Myslím že zde je důležité téma o kterém ta konspirace je. Pokud má být hodně nepravděpodobné, aby člověk nezradil, je třeba aby v to co dělá věřil. Třeba utajení skutečnosti kvůli všeobecnému blahu může být snažší, než utajit zbídačení rozvojové země kvůli trošce peněz.

Další možností jak udržet tajemství je strach. Člověk se musí bát zradit. Jak toho dosáhnout? Jak udělat organizaci lidí o dostatečném počtu, která bude pevná a dokáže udržet tajemství? Stát má svá tajemství, které tak nějak utají, proč by nemohli i tyto spolky? Nabýzí se tu možnost, že tyto spolky mají větší potenciál trestat než stát. Navíc se hodně mluví o určité provázanosti tajných služeb a těchto organizací.

Pojdme se podívat k svobodným zednářům. Používají systém zasvědcení. Člověk s určitým stupňem zasvědcení, dostane i nové informaci. Aby člověk dosáhl dalšího stupňe zasvědcení musí prokázat loajalitu. Tak je možné, že velice úzká skupinka ve vedení zná tajemství, které je možné uchovat. Tak jak člověk prochází jednotlivé stupně zasvěcení, je postupně připravován pro další tajemství a kontrolován zda vstřebává správně své znalosti. Říká se že takto bylo možné, aby v 18-tém století se svobodní zednáři jevili na nižších stupních jako organice, rozvíjející víru v boha. Na středních stupních se jevili jako atheisti, snažící se zničit náboženství. Na nejvyšších se pak jevili jako satanisti, shromaždující peníze za pomoci destabilizace států a vyvolávání válek a revolucí.

Ovšem co je tím tématem, které drží tajnou společnost pohromadě. Možná je to moc. Říká se že cílem iluminátů je jednosvětová vláda, vytvořená na fašistických, či socialistických principech. I s tou mocí je to však trochu podivné. Zdá se, že špičkový bankéř o ní musí mít jinou představu, než člověk vzdělaný v jiném oboru. Pak by ji asi oba chtěli uplatňovat rozdílně. Nebo se mýlím v tom co oba vědí a znají něco co já ne? Popřípadě není ten špičkový bankéř připravován na něco jiného, než si představuji?

Nevím, jak jsem již psal, v utajení vidím největší trhlinu v konspiračních teoriích. Druhou trhlinou je určíté táhnutí všemi členy spolku za jeden konec provazu. V tajnou společnost ovládající tento svět bych asi uvěřil jen v případě, že bych našel téma jejich činnosti, jež by bylo dostatečně silné k vysvětlení jednotnosti a byl by zde dobrý důvok k jejímu nezveřejnění. Časem zkusím do spikleneckých teorií víc proniknout a třeba něco napíši.


Zpět na hlavní stránku.