Útok v Divokých kmenech

4.6.2008

V tomto článku se pokusím popsat jakým způsobem útočit. Útok velmi závisí na použité obraně a neexistuje žádný universální způsob jak útočit. Vše je závislé na konkrétní situaci. Tento článek neberte jako doslovný návod, spíš vám chci nastínit zbůsob jakým máte při útoku postupovat. Pro toho kdo to ještě neudělal doporučuji první přečíst můj článek Jednotky a obrana. Informace z tohoto článku nebudu opakovat, ale jsou velmi důležité pro útok.

V DK lze přesně zjistit jakou útočnou armádu lze proti konkrétní obraně použít a to tak aby jsme minimazovali surovinové ztráty. Stačí použít simulátor. Dejme tomu, že máme ve třech vesnicích tři plné útočné armády (Armády skládající se jen z útočných jednotek, které zaplní selský dvůr na levelu 20). V jedné vesnici armádu lučištníků na koni v druhé lehké kavalerie a v třetí sekerníků.

Budeme-li útočit na vesnici s obranou složenou ze základních obraných jednotek šermíř (lze nahradit těžkou kavalerií), kopiník a lučištník, bude vždy nejefektivnější útočit s jednou z výše popsaných armád. Lučíštníci na koni se vyplatí proti lučištníkům a částečně i kopiníkům. Lehká kavalerie proti šermířům a sekerníci proti kopiníkům. Oblast kde jsou výhodní sekerníci je díky jejich levnosti větší.

Pokud budete útočit proti vyvážený obraně, je skoro jedno z jakých jednotek bude útok složen. Je jen důležité aby se jednalo o útočné jednotky a byli v co největší síle. Vyvážená obrana by mohla být složena z 1 dílu šermířů, 1-0.8 dílu kopiníků a 0.2-0.8 dílu lučišníků. Lučištníci jsou výhodní hlavně v dobách kdy je dostatek času k doplnění armády a nevadí jejich větší cena. Při útoku na obranu jež není zcela vyvážená, ale její zaměření není jednostranné, nejsou rozdíly v efektivitě útoku výrazné. Avšak u útoku na obranu složenou z jedné jednotky jsou tyto rozdíly fatální, útok tou správnou jednotkou je rozhodující.

Pro útok je důležitá ještě jedna jednotka a to jsou beranidla. U útoku na vesnici s vystavěnými hradbami použitím beranidel přidaných k jakékoliv útočné armádě velmi zvýšíte efektivitu útoku. Hlavně v pozdější fázi hry, kdy je třeba k zlomení vesnice více plných útoků za sebou, je boření hradeb velmi důležité. Jsou však dva důvody k tomu proč beranidla nepoužít. Prvním je jejich značná pomalost a druhým je váš záměr ponechat v dobýjené vesnici hradby vystavěné pro pozdější obranu a to v případě kdy budete vesnici přebýrat.

Ovšem aby to nebylo tak jednoduché, síla není jediným důležitým aspektem útoku a efektivita doplnění ztracené armády není jediným kriteriem pro ocenění ztrát. Ztráty je možné ocenit i dobou, za kterou bude útočná armáda doplněna a schopna k dalšímu útoku a pro útok je mnohdy důležitější jeho překvapivost (tedy rychlost) než síla. Takže je mnohdy výhodnější doplňovat armádu na plný výkon sekerníkama a lehkou kavalérií a není zcela nesmyslné útočit jen lehkou kavalerií a to třeba i z vesnice kde není vytvořena ani zdaleka plná útočná armáda, ale je blíž.

Ovšem to nic nemění na tom, že od určité fáze hry je třeba mít vesnice kde je vytvářena jen útočná armáda. Tyto vesnice je možné zajistit podpořením obranými jednotkami z jiných vesnic. V útočných vesnicích je třeba vojsko stále doplňovat. Útočit na dobře opevněné a bráněné vesnice v několika vlnách s malými armádami, nebo dokonce s armádami složenými z obraných jednotek, je velmi neefektivní. Daleko se tak ve výsledkové listině nedostanete.

Takže to je asi tak všechno k tomu jakou armádu pro útok udělat. Ted se jen krátce zmíním kde ji udělat a začnu se věnovat tomu nejzajímavějšímu, tedy způsobům jak rychle zaútočit a sebrat vesnici. Samozřejmě můžeme útočit i za jiným účelem než je zisk vesnice. Ovšem postup pro tyto útoky si snadno odvodíte ze schématů pro zabrání vesnice. Jediný na co lze upozornit u útoků vedených za účelem farmení, nebo oslabení nepřítele. je větší důležitost použití beranidel, a to hlavně v případě kdy se útoky opakují po delší dobu. A také že schopnost regenerace protivníka lze velmi ztížit zbořením hlavní budovy a selských dvorů katapultem.

Na první pohled je patrné, že útočné vesnice je dobré stavět co nejblíže k oblasti kde chceme útočit. Ovšem i toto pravidlo má své omezení a není univerzální. Ono to totiž v DK často bývá tak, že ve vesnicích jež jsou co nejblíže k nepříteli je důležité stavět i obranu. Obrané jednotky jež jsou v dané vesnici vytvořeny lze totiž posouvat a pro efektivní obranu je posílení obrany z okolních vesnic v době útoku velmi důležité k omezení ztrát.

V případě že nepřítel použije fingované útoky k vašemu zmatení, může být počet obranných jednotek schopných dojít v daném čase do ohrožených vesnic v případě, že je ve všech těchto vesnicích jen útok, dost omezený. Dostanete se pak do dilematu zda bránit i s útokem, nebo ho radši odeslat na výlet k opuštěné vesnici, nebo přestěhovat k týlu. On když vám pak nepřítel vesnici zabere, útočné jednotky vám zmizí. A bránit s nimi s nějakou rozumnou účiností má cenu, jen pokud jsou za hradbami a tedy nesmíte otálet. Zde je pak důležité odhadnout zda jde o nějakou děle trvající akci, třeba i celého nepřátelského kmene, nebo jen takový test vaší připravenosti.

Další rozumnou možností je s útočnými jednotkami v napadené vesnici provéct protiútok. Ovšem i zde je třeba opatrnost. Je zde jedna finta, kterou jsem často používal hlavně v začátcích hry. Sám jsem se divil její účinnosti. Stačilo naplnit obranou vaší vesnici nacházející se v blízkosti nepřítelovi vesnice jež chcete zabrat. Pak z vaší vesnice vyslat nějakou malou armádu do útoku. Mnohokrát se vám stane, že vám jako odpověd přijde celá nepřítelova armáda, včetně obrany. Odrazit ji za hradbami s malými ztrátami, není takový problém. Pak stačí jen vyšpehovat a dobýt častokrát bezmocnou vesnici.

Dostali jsme se tak k postupům používaným k dobýjení vesnic. Jako další proberu metodu překvapení. Ta funguje na principu dobytí vesnice dříve, než stačí protivník zareagovat. Častokrát jsem viděl používat k tomuto účelu poštu. Podle toho jak a kdy spoluhráč odpovídá na příchozí zprávy si uděláte představu kdy chodí k PC a jak často hraje, popřípadě je-li v ten daný okamžik přítomen. Existujou i další způsoby, jako získat informace o přítomnosti. Například přes službu přátelé, pomocí záminky plánování nějaké společné akce , nebo od společného kamaráda. Doufám že nikdo z čitatelů nebude tak špatný hráč, aby musel tyto více či méně podlé postupy používat. Jen na ně upozorňiji, aby jste zachovávali určitou zdrženlivost v korespondenci s lidma o kterých máte pochybnosti a to i včetně otvírání pošty a zařazování do seznamu přátel.

Ovšem jsou i jiné metody jak tento postup použít. Někdy může být nepřítelova vesnice špatně položena a zdrcující útok můžete poslat přímo. Jindy je možné vesnici vyšpehovat pozdě večer. (U špehování se nezmenšuje v době nočního klidu jeho účinek na 1/2) A v případě že je v dané vesnici minimální obrana ji můžete dobýt i přes noční klid, nebo poslat útoky tak aby přišli po 8:00 hodině raní. (Lepší je několik minut počkat, sám jsem se setkal s tím, že útok který dorazil v 8:00:22 byl brán za noční.) Nebo můžeme poslat čistící útok který dojde těsně před 24:00 a když dobře dopadne, tak po půlnoci vesnici dobýt.

V pokročilejší fázi hry útok na vzdálenější vesnice nepřítele, které jsou v jeho týlu a nemají tedy tak dobrou obranu, často plánuji na dobu po 8 hodině raní. Většinou odeslání útoku vyjde kolem půlnoci. Posílám tak 2-3 plné čistící útoky a za nima 4xšlechtice. Většinou to vyjde a to bez špehování. Někdy posílám večer před tím špehování na bližší vesnice, nebo fingovaný útok abych zmátl nepřítele.

Je čas si zavéct nějaké pojmy. Začněme fingovaným útokem. Někdo tyto útoky označuje jako FAKE. Já taky, zde však radši zůstanu u fingovaného útoku. Fingovaným útokem se rozumí falešný útok s minimálním počtem vojáků, poslaný za účelem zmatení nepřítele. Minimální počet vojáků v jednom útoku je závislý na velikosti vesnice z níž je posílaný. U vystavěné vesnice je to něco kolem 100 vojáků. Většinou se posílají ty nejlevnější vojáci. Někdy je třeba udat útoku nízkou rychlost, tak se k vojákům přidává i jedno beranidlo, nebo katapult. Já nejčastěji používám špehy doplněné o jednu jednotku jež udá útoku rychlost. Třeba zmíněný katapult. Špehové se berou za dva pěší vojáky, takže vyjdou nejlevněji a častokrát se vrátí s cennýmy informacemi zpět.

Dalším termínem je šlechtický fingovaný útok. Zde jej budu používat jako označení falešného útoku jež má vzbudit zdání obsazování vesnice. Takže se snažíme poslat čtyři za sebou jdoucí fingované útoky, jimž udává rychlost beranidlo, nebo katapult. Rychlost šlechtice je podobná těmto jednotkám a většinou obránce nemá možnost tyto útoky rozeznat. Útoky lze poslat z jedné vesnice. Pro důvěryhodnost se před ně dává 1-2 útoky z jiných vesnic fingující čistící útok (rychlost je možné udat také katapultem, nebo sekerníkem) a za nima posílá jako podpora třeba 1 kopiník. Jen nesmí čistící útok přijít moc brzy, jinak odhalí že jde o fingované útoky.

Jak asi každému dojde, fingované útoky se používají k zmatení nepřítele. Jejich úlohou je rozložit potencionální obranu do více vesnic a tím zvětšit pravděpodobnost dobytí. Dobýváte-li jednu soupeřovu vesnici, můžete na stejný čas poslat na další tři vesnice fingovaný šlechtický útok. Nepřítel pak neví kam skutečně útočíte. Je pak dobré si vybrat ke skutečnému útoku nějakou méně pravděpodobnou vesnici. Spolupracuje-li ve vašem okolí v obraně s hráčem na nějž útočíte více lidí , můžete fingovaný útok poslat i na ně. Případnou podporu si pak rozmyslí.

Někdy je účinnější poslat fingované útoky nějaký čas před hlavním. Nepřítel pak pošle podpory dle těchto útoků a následně se pak jeho jednotky nestačí vrátit k obranně skutečného útoku. Je však důležité načasování a důvěryhodnost útoku. Na šlechtický fingovaný útok z dvoutisícové vesnice vám nemusí každý skočit. Nezapomente nechat mezi fingovaným útokem a skutečným útokem mezeru aspoň 20 minut. Podpory lze po určitou dobu vrátit a protihráč nemusí zareagovat okamžitě.

Takže fingované útoky nám pomůžou zabrat protihráčovu vesnici bez toho aby jste vyčistili všechny jeho zbylé vesnice. Proto jde o důležitou taktickou věc, bez které se dobrý hráč DK neobejde. Spoléhat se jednoduše na moment překvapení vždy nejde. Na přímý útok nemusí být vždy dost vojáků.

Z toho plyne jedno poučení do obrany: A to že ten prvně vyslaný útok nemusí být ten pravý a posílat všechnu svou obranu do té první vesnice, kam někdo pošle útok se ne vždy vyplácí. Do vesnice v níž jste se takto zbavili obrany můžou za několik minut přicestovat 4-šlechtici a nejenom ji zabrat, ale zničit vám i ostatné vaše jednotky z této vesnice, bránící v tuto dobu někde jinde. A třeba protiútok může přijít od jiného hráče, který je domluvený na poslání fingovaného útoku s někým jiným.

I přes sílu fingovaných útoků může být někdy efektivnější první ve všech vesnicích vybít armádu. Ale i k tomu se můžou hodit fingované útoky. Pošleme-li na 2 z 6 protihráčových vesnic šlechtický fingovaný útoky a na zbytek obyčejné útoky s beranidly. Můžeme ve zbylích 4-řech vesnicích strhnout hradby zadarmo. A další boj pak soustředit tam. Pomocí fingovaných útoků lze vymyslet spoustu variant útoků. Nebojte se používat hlavu a hlavně své postupy obměnujte.

Další články o DK:
Divoké kmeny - úvod
Divoké kmeny - jednotky a obrana.

Webová hra jež vytvářím o volných chvílích:
WMW - tahová strategie

Zpět na hlavní stránku.